Bab Dalam Buku

Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Jumaat H. Adam, Zulfahmi Ali Rahman, Khairul Muna Mahmud, Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam, Sahibin Abd Rahim & Wan Mohd Razi Idris.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Freser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 147-158. 

Mohd Shahidan Alwi Shahrul Alam, Zulfahmi Ali Rahman, Sahibin Abd Rahim, Jumaat H. Adam, Siti Norhafizah Ahmad Tarmidzi, Wan Mohd Razi Idris & Jasni Yaakub.  (2010).  Bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 Bukit Fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 159-166. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A. H., Harun Md. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. dan Sahibin A.R..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 27-42. 

Zulfahmi A.R, Jasni Y., Sahibin A.R., Wan Mohd Razi I. dan Azman H..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 19-26. 

Zulfahmi A.R., Jasni Y., Sahibin A.R., Wan Mohd Razi i., Siti Norhafizah A.T dan Shahidan Alwi M.S.A..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 9-26. 

Wan Mohd Razi I., Sahibin A.R., Mazlin M., Tukimat L., Zulfahmi A.R., Kenny J. dan Azman H..  (2009).  Bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 43-56. 

Adam J., Nur Maisarah J., Siti Norhafizah A.T., Hafiza A.H., Harun MD. Y., Abd Rahim O., Muhd Barzani Gasim, Zulfahmi A.R., Tukimat L., Wan Razi I., Ramlan O. & Sahibin A.R..  (2009).  Bio-Kejuruteraan & Kelestarian Ekosistem.  - 27-42. 

Sahibin Abd. Rahim, Wan Mohd. Razi Idris, Azman Hashim, Sharilnizam Yusof dan Nazura Nahrowi.  (2008).  Bukit Belata, Selangor: pengurusan, persekitaran fizikal, kepelbagaian biologi dan sosio-ekonomi..  - 5:48-61. 

Wan Mohd. Razi Idris, Sahibin Abd Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Nazura Nahrowi, Sharil Nizam Mohd. Yusof & Azman Hashim.  (2008).  Bukit Belata, Selangor: pengurusan, persekitaran fizikal, kepelbagaian biologi dan sosio-ekonomi.  - 6:62-71.