Bab Dalam Buku

Mohd Samsudin, Marsitah Mohd Radzi, Azima Abdul Manaf & Nor Jana Saim.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor Mersing Warisan Terpelihara.  - 57-70.