Bab Dalam Buku

Al Muslim Mustapa, Mohd Faizulamri Mohd Saad & Sabri Mohamad.  (2015).  Wacana al-Quran dan al-Sunnah.  - Bab 7 : 60-69. 

Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah Abdul Majid & Mohd Faizulamri Mohd Saad.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 12 : 117-130. 

Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad & Muhd Najib Abdul Kadir.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 3 : 21-29. 

Nurul Asma Mazlan, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Sabri Mohamad & Wan Mohd Hamdi Nordin.  (2015).  Wacana al-Quran & al-Sunnah.  - Bab 6 : 49-59.