Bab Dalam Buku

Zawawi Samba Mohamed, Nurul Aqilah Mohd Zaini, Irfana Kabir Ahmad.  (2019).  Modul 5R Projek Kelestarian Sekolah: Memupuk Amalan Melalui Aktiviti Harian Sekolah (Panduan Guru).  - 11. 

Fatihah Suja, Irfana Kabir Ahmad, Khairul Nizam Abdul Maulud.  (2018).  Inovasi Rumah Lestari.  - 16. 

Fatihah Suja, Irfana Kabir Ahmad & Khairul Nizam Abdul Maulud.  (2018).  iG-Home Inovasi Rumah Lestari.  - 91. 

Fatihah Suja, Irfana Kabir Ahmad, Khairul Nizam Abdul Maulud & Muhammad Imran Mohd Junaidi.  (2017).  Aktiviti iGHome Inovasi Rumah Lestari.  - 20.