Bab Dalam Buku

Siti Nabihah Esrati, Shifa Mohd Nor & Mariani Abdul Majid.  (2018).  Pengurusan Zakat di Malaysia: Isu dan Cabaran Kontemporari.  - 432. 

Amir Fazlim Jusoh Yusoff, Mat Noor Mat Zain, Salmy Edawati Yaacob, Hanira Hanafi, Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Shifa Mohd Nor & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi.  (2017).  Isu Syariah dan Undang-undang : Sinergi Syariah dan Undang-undang Solusi Masalah Ummah.  - 6. 

Shifa Mohd Nor.  (2015).  Perniagaan mengikut perspektif Islam.  - 12, 257-284.