Bab Dalam Buku

Shifa Mohd Nor.  (2015).  Perniagaan mengikut perspektif Islam.  - 12, 257-284.