Bab Dalam Buku

Norfatin Farisya Ajis, Nur Syafikah Mohd Yusof, Juliana Senawi, Salmah Yaakop, Shukor Md Nor & Badrul Munir Md-Zain.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Nur Amanina Ahmad, Nor Aifat Rahman, Juliana Senawi, Ahmad Ampeng, Salmah Yaakop, Shukor Md Nor & Badrul Munir Md-Zain.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Au Mun Yew, Juliana Senawi & Zubaid Akbar.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Siti Shamimi Mat Ya`acob, Juliana Senawi & Zubaid Akbar.  (2017).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2017.  - 4. 

Norhayati, A., Juliana, S., Ahmad, A.H., Harbin Yausong, Jamil Kasim, Albert Lojingi, Andy Kimmack, Paul Imbun & Shahrul Anuar, M.S..  (2010).  Maliau Basin: Physical Environment and Biological Diversity of the Northern Rims.  - 246-254.