Bab Dalam Buku

Noriati Muhamad & Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2016).  Penyelidikan Linguistik Moden.  - 14. 

Mohammad Fadzeli Jaafar (Ed.). Zaharani Ahmad, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Nor Hashimah Jalaluddin, Idris Aman, Mohammad Fadzeli Jaafar, Rogayah A Razak.  (2014).  Pengenalan Linguistik : Teoretis dan Aplikasi.  - 181-206. 

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Zaharani Ahmad, Harishon Radzi & Nor Hashimah Jalaluddin.  (2013).  Penguasaan Bahasa Melayu Remaja Sabah dan Sarawak.  - 149-161 (7). 

Koo Yew Lie, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Kemboja Ismail.  (2012).  Memperkukuh Dasar Pengajian Tinggi Melalui Penyelidikan.  - 1-13. 

Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Zaharani Ahmad, Nor Hashimah Jalaluddin, Mustaffa Omar.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - Bab 5 77-90. 

Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - 7: 107-122. 

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Norsimah Mat Awal, Harishon Radzi.  (2012).  Pemantapan dan Pembinaan Ilmu Linguistik Berasaskan Korpus.  - Bab 1 1-14. 

Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2011).  Linguistics issues in multicultural contexts.  - 7-21. 

Norsimah Mat Awal, Harishon Radzi, Fazal Mohamed Mohamed Sultan & Nor Fariza Mohd. Nor.  (2011).  Linguistics issues in multicultural contexts.  - 1-6. 

Ambigapathy Pandian, Hazita Azman, Balakrishnan Muniandy, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Harshita Aini Haroon, Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah.  (2010).  University curriculum and employability needs.  - 69-86. 

Hazita Azman, Balakrishnan Muniandy, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Harshita Aini Haroon, Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah, Ratna Roshida Abdul Razak.  (2010).  University curriculum and employability needs.  - 19-58. 

Ratna Roshida Abdul Razak, Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2010).  University curriculum and employability needs.  - 7-12. 

Ambigapathy Pandian, Hazita Azman, Balakrishnan Muniandy, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Harshita Aini Haroon, Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah dan Ratna Roshida Abdul Razak.  (2009).  Kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 75-94. 

Fazal Mohamed Bin Mohamed Sultan.  (2009).  Kata di Gelanggang Bahasa: Esei-esei penghargaan untuk Professor Mashudi Kader.  - Bab 7 83 - 101. 

Hazita Azman, Balakrishnan Muniandy, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Harshita Aini Haroon, Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah dan Ratna Roshida Abdul Razak.  (2009).  Kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 19-64. 

Ratna Roshida Abdul Razak dan Fazal Mohamed Mohamed Sultan.  (2009).  Kurikulum universiti dan keperluan pemerolehan pekerjaan.  - 2, 7-12. 

Morshidi Sirat, Ambigapathy Pandian, Balakrishnan Muniandy, Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Harshita Aini Haroon, Hazita Azman, Muhammad Kamarul Kabilan and Ratna Abdul Razak.  (2008).  Enhancing the quality of Higher Education through Research: Shaping Future Policy.  - 1;136-159.