Bab Dalam Buku

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Zahari Mahad Musa.  (2021).  Covid-19 daripada Perspektif Fiqh & Usul Fiqh.  - 11. 

Mohd Izhar Ariff, Mohd Al Adib Samuri, Nurul Ilyana Muhd Adnan.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - FIKAH MENDEPANI WABAK.  4. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Zaizul Ab. Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Diani Mardiana Mat Zin.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - PENANGGUHAN SOLAT BERJEMAAH PADA MUSIM COVID-19 BERASASKAN MAQASID SYARIAH.  9. 

Mohd Izhar Ariff, Mohd Al Adib Samuri, Nurul Ilyana Muhd Adnan.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - MENANGANI COVID-19 DAN ISLAM: SATU SOROTAN AWAL.  3. 

Mohd Hafiz Safiai, Mohd Izhar Ariff, Muhammad Firdaus Ab Rahman.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - PENANGGUHAN SOLAT JUMAAT DALAM TEMPOH PENGAWALAN PENULARAN PENYAKIT.  9. 

Mohd Izhar Ariff, Muhammad Nazir Alias, Zaizul Ab. Rahman, Amira Adila Sabri.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - KAEDAH PENGGUNAAN BAHAN HARAM DALAM VAKSIN MENURUT ISLAM.  19. 

Mohd Izhar Ariff, Mohd Hafiz Safiai, Zaizul Ab. Rahman, Nur Aisyah Makhzan.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - PENCEGAHAN WABAK COVID-19 MENURUT MAQASID SYARIAH.  8. 

Mohd Izhar Ariff, Fariza Md Sham, Zaizul Ab. Rahman, Mohamad Hedhayatullah Mohamad.  (2020).  Covid-19 dan Islam.  - KONSEP KETAATAN KEPADA PEMIMPIN DALAM MENANGANI WABAK MENURUT ISLAM.  12. 

Arina Sukor, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2019).  Advances in Tropical Soil Science.  - 18. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Amir Husaini Jamaludin.  (2018).  Isu Kemasyarakatan Menurut Perspektif Syariah.  - 15. 

Siti Nur Shazwanie Ramlee, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Latifah Amin, Abdul Latif Samian, Mohamad Nasran Mohamad & Mohamad Sabri Haron.  (2017).  Sains di Alam Melayu.  - 17. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Diana Mardina Mat Zin.  (2016).  Isu Syariah & Undang-Undang : Penerokaan Ilmu Syariah dan Undang-Undang Teras Kelangsungan Keilmuan Islam.  - 16. 

Ahmad Muhammad Husni, Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Al Adib Samuri & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2015).  Isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan Islam.  - Bab 7 : 84-94. 

Ahmad Muhammad Husni, Zaini Nasohah, Amir Husin Mohd Nor, Mohd Al-Adib Samuri & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2015).  Isu-isu Syariah & Undang-Undang : pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - Bab 7 : 84-94. 

Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dan Mohammad Zaini Yahaya.  (2014).  Isu Syariah dan Undang-Undang: Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik.  - 6-14 (2). 

Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohammad Zaini Yahaya.  (2014).  Isu Syariah dan Undang-undang : Pencerakinan Isu Wahana Pelestarian Akademik.  - 6-14 (2). 

Fariza Md.Sham,Salasiah Hanin Hamjah,Siti Norlina Muhamad,Intan Farhana Saparuddin,Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam Dakwah,Seni dan Media.  - 121-125. 

Fariza Md Sham, Salasiah Hanim Hamjah, Siti Norlina Muhammad, Intan Farhana Saparuddin, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Kashim.  (2014).  Warisan Kecendekiaan Islam : Dakwah Seni dan Media.  - 117-138 (12). 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2013).  Al-Syariah : Fiqh Munakahat.  - 20. 

Siti Nur shazwanie Ramlee, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Latifah Amin, Abdul Latif Samian, Mohamad Nasran Mohamad & Mohamad Sabri Haron.  (2012).  Sains dan Teknologi di Alam Melayu.  - 301-311. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Abdul Basir Muhd,Latifah Amin, Anwar Fakhri Omar & Mohd Nasran Mohamad.  (2011).  Permasalahan Etika Dalam Bioteknologi.  - 9:114-126. 

Fadlan Mohd Othman, Mohd Fadhil Mohd Faudzi, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2010).  Khazanah intelektual Islam.  - Bab 8:311-330. 

Abdel Wadoud Moustafa Maoursi Elseoudi, Zaini bin Nasohah & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim.  (2010).  Isu syariah dan undang-undang siri 18.  - siri 18.  10:134-152. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Zaini Nasohah.  (2010).  Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam.  - Bab 1 :. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim/ Zuliza Kusrin.  (2010).  Isu perundangan Islam di Malaysia.  - 218-235. 

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim & Zaini Nasohah.  (2009).  Konsep Keluargaan Sakinah dalam Islam.  - Bab 1 : 1-19.