Bab Dalam Buku

Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2015).  Citra Usuluddin & Falsafah.  - Bab 10 halaman 85-92. 

Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2015).  Citra Usuluddin & Falsafah.  - Bab 9 halaman 78-84. 

Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2015).  Revelation & science in the 21st century.  - 170-180. 

Ahmad Yunus Mohd Nor.  (2009).  Islam di era globalisasi.  - Bab 11 : 143-161. 

Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2008).  Wacana muslim Asia Tenggara.  - Bab 2, 11-19. 

Mazlan Ibrahim & Ahmad Yunus Mohd Noor.  (2008).  Islam: pemikiran & kehidupan.  - Bab 9 : 62-71.