Bab Dalam Buku

Nurul Shuhadah, Muhammad Fauzi Daud & Sharifah Nabihah Syed Jaafar.  (2017).  Siri Penyelidikan Fizik Gunaan 2017.  - 4.