Bab Dalam Buku

Junko Mori, Zuliskandar Ramli.  (2023).  Arkeologi Malaysia-Indonesia: Tumpuan di Semenanjung Malaysia dan Sulawesi.  - 11. 

Salina Abdul Manan, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli.  (2023).  Historiografi dan estetika dalam manuskrip.  - 10. 

Nuratikah Abu Bakar, Zuliskandar Ramli.  (2023).  Arkeologi Malaysia-Indonesia: Tumpuan di Semenanjung Malaysia dan Sulawesi.  - 19. 

Nurul Noorain Ahkemal Binti Ismail, Zuliskandar Ramli.  (2023).  Arkeologi Malaysia-Indonesia: Tumpuan di Semenanjung Malaysia dan Sulawesi.  - 19. 

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli dan Azimah Hussin.  (2023).  Arkeologi Malaysia-Indonesia: tumpuan di semenanjung Malaysia dan Sulawesi.  - 13. 

Zuliskandar Ramli, Nasha Rodziadi Khaw.  (2022).  Sorotan Sejarah Perlis: Perkembangan Kebudayaan dan Sosioekonomi.  - 34. 

Sri Yanti Mahadzir, Zurina Muda, Siti Aishah Hanawi, Zuliskandar Ramli.  (2022).  Kebudayaan & Warisan Minangkabau.  - 212. 

Zuliskandar Ramli.  (2022).  Unraveling the Mysteries of Bone Health in Ancient Humans from the Malay Peninsula.  - 17. 

Zuliskandar Ramli.  (2022).  Unraveling the Mysteries of Bone Health in Ancient Humans from the Malay Peninsula.  - 12. 

Zuliskandar Ramli.  (2022).  Unraveling the Mysteries of Bone Health in Ancient Humans from the Malay Peninsula.  - 10. 

Hasanuddin Yusof, Zuliskandar Ramli & Abdul Latif Samian.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 13. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Syed Haashim Syed Abdul Rahman, Nurul Fatini Jaafar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Mohamad Zain Musa.  (2020).  Sains & teknologi alam Melayu, hidup bersendikan sains, sains bersendikan syarak.  - 15. 

Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 

Noor Hafiza Ismail, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli, Mohd Fauzan Mat Sari.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 

Salina Abdul Manan, Zulina Kamarulzaman, Noor Hashimah Alli, Hamdzun Haron, Zuliskandar Ramli.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 

Zuliskandar Ramli.  (2020).  Arkeologi di Malaysia: Sejarah, Warisan dan Kebudayaan.  - 24. 

Muhammad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli dan Abdul Latif Samian.  (2020).  Sains & teknologi alam Melayu, hidup bersendikan sains, sains bersendikan syarak.  - 9. 

Nuratikah Abu Bakar & Zuliskandar Ramli.  (2019).  Arkeologi Kedah Tua: sumbangan data terkini dari perspektif warisan, seni & budaya.  - 15. 

Junko Mori & Zuliskandar Ramli.  (2019).  Arkeologi Kedah Tua: sumbangan data terkini dari perspektif warisan, seni & budaya.  - 11. 

Muhammad Nu'man Mohd Nasir, Zuliskandar Ramli, Mohd Shamsul Bahari Abd Hadi & Junko Mori.  (2019).  Arkeologi Kedah Tua: sumbangan data terkini dari perspektif warisan, seni & budaya.  - 12. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 11. 

Zuliskandar Ramli, Mazlan Ahmad, Nur Sarahah Mohd Sopian.  (2019).  Lembah Sungai Merbok-Muda dari era kemorosotan Kedah Tua hingga pascakemerdekaan.  - 19. 

Siti Salina Masdey, Zuliskandar Ramli & Shamsuddin Ahmad.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 14. 

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Muhammad Afiq Omar & Muhammad Termizi Hasni.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 12. 

Muhamad Fazrullah Zakariah, Zuliskandar Ramli & Azimah Hussin.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 14. 

Wan Noor Shamimi Wan Azhar & Zuliskandar Ramli.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 16. 

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli, Azimah Hussin.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 16. 

Nurul Noorain Ahkemal Ismail & Zuliskandar Ramli.  (2019).  Kebudayaan prasejarah, etnografi & orang asli di Semenanjung Malaysia.  - 17. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 68. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli & Mohd Zain Musa.  (2018).  Prasejarah & protosejarah Tanah Melayu.  - 77. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Zuliskandar Ramli.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 27. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 30. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 38. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 20. 

Adnan Jusoh, Mokhtar Saidin & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 27. 

Zuliskandar Ramli & Mohd Rohaizat Abdul Wahab.  (2018).  Ketokohan Panglima Awang: orang pertama mengelilingi dunia.  - 27. 

Sharifah Nor Izzati Sayed Hasan, Zuliskandar Ramli & Hamdzun Haron.  (2018).  Etnoarkeologi Malaysia : Cerminan Budaya Material Masyarakat Peribumi.  - 22. 

Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Wahab.  (2018).  Etnomatematik: Matematik dalam Kehidupan Masyarakat.  - 7. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Mohammad Anis Abdul Samad.  (2018).  Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat.  - 9. 

Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat.  - 2. 

Nurul Noorain Ahkemal Ismail, Zuliskandar Ramli & Nuratikah Abu Bakar.  (2018).  Warisan Kelantan XXXVII.  - 17. 

Nur Sarahah Mohd Supian, Zuliskandar Ramli, Siti Salina Masdey & Azimah Hussin.  (2018).  Warisan Kelantan XXXVII.  - 17. 

Wan Noor Shamimi Wan Azhar, Zuliskandar Ramli & Muhammad Nu`man Mohd Nasir.  (2018).  Warisan Kelantan XXXVII.  - 18. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Mohammad Anis Abdul Samad & Ahmad Helmi Mokhtar.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 10. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 12. 

Zainab Roslan, Zuliskandar Ramli & Er Ah Choy.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 12. 

Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 18. 

Zuliskandar Ramli.  (2018).  Identiti Politik Dan Ekonomi Alam Melayu (500SM-1511M).  - Wacana Survival Melayu.  87. 

Mohd Mokhtar Saidin & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 20. 

Zuliskandar Ramli, Mohd Mokhtar Saidin & Stephen Chia.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 47. 

Zuraidah Hassan & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 12. 

Zuliskandar Ramli & Yunus Sauman.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 36. 

Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 8. 

Zuliskandar Ramli & Yunus Sauman.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 40. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Prasejarah dan protosejarah Tanah Melayu.  - 56. 

Mohd Rohaizat Abd Wahab, Zuliskandar Ramli & Mohamad Anis Abd Wahab.  (2017).  Warisan Kelantan XXXVI.  - 12. 

Adnan Jusoh, Yunus Sauman & Zuliskandar Ramli.  (2017).  Warisan Kelantan XXXVI.  - 21. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Zuliskandar Ramli.  (2016).  Warisan Kelantan XXXV.  - 137-149. 

Zuliskandar Ramli.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - Bab 22: 367-388. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Zuliskandar Ramli & Junaini Kasdan.  (2016).  Sumbangan dan Peranan Mufti dalam Kegemilangan Tamadun Alam Melayu.  - Bab 1: 1-2. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2016).  Transformasi dan Dayahuni Habitat Manusia.  - Bab 4: 93-116. 

Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli & Mohd Rohaizat Abd Wahab.  (2016).  Warisan Kelantan XXXV.  - 67-83. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman.  (2016).  Hubungan Politik Dan Sosiobudaya China-Dunia Melayu Hingga Kurun Ke-15 Masihi.  - 22. 

Zuliskandar Ramli.  (2016).  Kelestarian Alam Sekitar, Ekonomi dan Sosial di Malaysia.  - 26. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Wan Salleh Wan Ibrahim, Zuliskandar Ramli & Zaharah Sulaiman.  (2016).  Sejarah tamadun Alam Melayu: Asal Usul Melayu, Induknya di Benua Sunda.  - 168. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2016).  Teknologi di Alam Melayu.  - Bab 21: 347-366. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Farhana Abdullah, Nasha Rodziadi Khaw & Nazarudin Zainun.  (2015).  Perdagangan Dunia Melayu-China hingga kurun ke-16 Masihi : satu tinjauan Sejarah dan Arkeologi.  - Bab 9 : 111-129. 

Zuliskandar Ramli.  (2015).  Sejarah & budaya di Alam Melayu.  - Bab 15 : 263-300. 

Salina Abdul Manan, Zuliskandar Ramli & Azni Hanin Hamzah.  (2015).  WARISAN KELANTAN XXXIV.  - Bab 6: 124-135. 

Zuliskandar Ramli & Sanim Ahmad.  (2015).  Bhakti Pendeta.  - 17-36. 

Mohd. Rohaizat Abdul Wahab, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2015).  WARISAN KELANTAN XXXIV.  - Bab 7 : 136-145. 

Zuliskandar Ramli.  (2015).  Kelestarian alam sekitar di Malaysia dan Indonesia: pendekatan pengurusan dan undang-undang.  - Bab 6 : 87-106. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Hasnira Hassan, Norlelawaty Haron & Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan.  (2014).  isu-isu Sains & Teknologi di Alam Melayu.  - Bab 14 171-186. 

Hasnira Hassan, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Norlelawaty haron, Mohd Rohaizat Abdul Wahab & Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan.  (2014).  isu-isu Sains & Teknologi Di Alam Melayu.  - Bab 7 78-97. 

Norlelawaty Haron, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Hasnira Hassan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Sharifah Nur Izzati Sayed Hassan.  (2014).  Isu-isu Sains & Teknologi di Alam Melayu.  - Bab 20 254-270. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Kamarudin Ab. Razak & Zuliskandar Ramli.  (2014).  Maritim Mersing Warisan dan Sosioekonomi.  - 3 62-81. 

Norlelawaty Haron, Zuliskandar Ramli.  (2014).  Warisan Kelantan XXXIII.  - 100-133. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab. Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2014).  Warisan Kelantan XXXIII.  - 84-99. 

Zuliskandar Ramli & Ruzairy Arbi.  (2014).  Warisan Kelantan XXXIII.  - 14-31. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Sharifah Nur Izzati Sayed Hasan, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Norlelawaty Haron & Hasnira Hassan.  (2014).  Isu-isu Sains & Teknologi Di Alam Melayu.  - Bab 28 370-392. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Norlelawaty Haron, Hasnira Hassan & Sharifah Nur Izzati Sayed Hassan.  (2014).  Isu-isu Sains & Teknologi Di Alam Melayu.  - Bab 21 271-285. 

Zuliskandar Ramli.  (2013).  Warisan Kelantan XXXII.  - 1-16. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2013).  Arkeologi Terengganu Membelah Bumi Mencari Jati Diri.  - 1-21. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Mohamad Zain Musa.  (2013).  Sains & Teknologi di Alam Melayu Hidup Bersendikan Sains Sains Bersendikan Syarak.  - 211-255. 

Adnan Jusoh, Ishak Saat, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2013).  Warisan Malaysia: Cerakinan Sejarah dan Budaya.  - 251-280. 

Zuliskandar bin Ramli.  (2013).  Panji Pendeta : memperingati 50 Tahun Professor Emeritus Dato` Dr. Nik Hassan Shuhaimi bin Nik Abdul Rahman dalam bidang Pendidikan.  - 1-42. 

Yunus Sauman Sabin, Adnan Jusoh, Zuliskandar Ramli.  (2013).  Arkeologi Terengganu Membelah Bumi Mencari Jati Diri.  - 180-192. 

Zuliskandar Ramli, Rashid Hamat, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Adnan Jusoh, Yunus Sauman.  (2013).  Arkeologi Terengganu Membelah Bumi Mencari Jati Diri.  - 77-95. 

Adnan Jusoh, Yunus Sauman & Zuliskandar Ramli.  (2013).  Arkeologi Terengganu Membelah Bumi Mencari Jati Diri.  - 44-63. 

Zuliskandar Ramli & Muhamad Mahfuz Nordin.  (2012).  Warisan Kelantan XXXI.  - 1-27. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2012).  Warisan Kelantan.  - 1-20. 

Yunus Sauman, Adnan Jusoh & Zuliskandar Ramli.  (2012).  Isu-isu pentarikhan tapak warisan & artifak budaya alam Melayu.  - 181-192. 

Adnan Jusoh, Yunus Sauman, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2012).  Isu-isu pentarikhan tapak warisan & artifak budaya alam Melayu.  - 96-111. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Asyaari Muhamad & Zuliskandar Ramli.  (2012).  Isu-isu pentarikhan tapak warisan & artifak budaya alam Melayu.  - 9-23. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Adnan Jusoh & Yunus Sauman.  (2012).  Isu-isu Pentarikhan Tapak Warisan & Artifak Budaya Alam Melayu.  - 24-40. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2012).  Sains dan Teknologi di Alam Melayu.  - 359-375. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Zuliskandar Ramli & Kamelia Najafi Enteradi.  (2012).  Batu Bersurat of Terengganu: Its correct data, religio-cultural and scientific dimensions.  - 53-62. 

Zuliskandar Ramli.  (2012).  Kedah Warisan dan Sejarah.  - 24-42. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2012).  Wacana teori dan strategi kepimpinan Melayu.  - bab 11 : hlm 181-192. 

Zuliskandar Ramli.  (2011).  Perak: Warisan, Budaya dan Sejarah.  - 41-67. 

Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Adnan Jusoh & Yunus Sauman.  (2011).  Perak: Warisan Arkeologi.  - 147-171. 

Yunus Sauman Sabin, Wan Noorlizawati Wan Mat Ali, Adnan Jusoh & Zuliskandar Ramli.  (2011).  Perak: Warisan Arkeologi.  - 109-129. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman & Zuliskandar Ramli.  (2011).  Alam Melayu Satu Pengenalan.  - 233-240. 

Zuliskandar Ramli.  (2011).  Alam Melayu Satu Pengenalan.  - 209-218. 

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman, Zuliskandar Ramli, Mohd Supian Sabtu.  (2008).  Lembah Bujang dari perspektif arkeologi dan pelancongan.  - 45-130. 

Zuliskandar Ramli.  (2008).  Kebudayaan, kesenian & peradaban alam Melayu.  - 128-171. 

Zuliskandar Ramli & Kamaruddin Zakaria.  (2008).  Lembah Bujang dari perspektif arkeologi dan pelancongan.  - 219-240. 

Zuliskandar Ramli & Kamaruddin Zakaria.  (2008).  Arkeologi dan Sejarah.  - 95-131. 

Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.  (2008).  Lembah Bujang dari perspektif arkeologi dan pelancongan.  - 131-138.