Bab Dalam Buku

Mohd Nasir Selamat.  (2021).  Pengurusan Sumber Manusia: Cabaran Pekerjaan pada Masa Hadapan.  - 10. 

Mohd Nasir Selamat, Noremy Md Akhir.  (2021).  Delinkuensi Remaja: Isu, Intervensi & Pemulihan.  - 13. 

Mohammad Rahim Kamaluddin, Noremy Md. Akhir.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 20. 

Mohd Nasir Selamat, Mukhiffun Mukapit.  (2019).  Pengurusan Stres.  - 11. 

Siti Fardaniah Abdul Aziz & Mohd Nasir Selamat.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 16. 

Mohd Nasir Selamat & Siti Fardaniah Abdul Aziz.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 24. 

Mohd Nasir Selamat, Siti Fardaniah Abdul Aziz & Arena Che Kasim.  (2018).  Pemerkasaan Komuniti di Malaysia.  - 18. 

Siti Fardaniah Abdul Aziz, Noordeyana Tambi, Jamiah Manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris, & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Psikologi & Pembangunan Insaniah.  - 219-232. 

Jamiah Manap, Norsharilla Hamdan, Arena Che Kasim, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Mohd Nasir Selamat, Noordeyana Tambi & Fazilah Idris.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

Noordeyana Tambi, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Jamiah Hj. manap, Arena Che Kasim, Fazilah Idris & Mohd. Nasir Selamat.  (2015).  Peradaban, Harapan & Kilanan : Wawasan Pemikiran Komunikasi & Sains Pembangunan.  - 91-110 (8). 

Mohd Nasir Selamat, Mustaffa Omar & Nor Jana Saim.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor: Mersing Warisan Terpelihara.  - Bab 2 15-25. 

Mustaffa Omar, Marsitah Mohd Radzi & Mohd Nasir Selamat.  (2010).  Penyelidikan Pantai Timur Johor: Mersing Warisan Terpelihara.  - 27-42.