Bab Dalam Buku

Noremy Md. Akhir, Fadzilah Abdullah, Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 17. 

Mohammad Rahim Kamaluddin, Noremy Md. Akhir.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 12. 

Mohammad Rahim Kamaluddin, Noremy Md. Akhir.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 20. 

Noremy Md. Akhir.  (2020).  COVID-19 Pandemi dalam Banyak Wajah.  - 12. 

Noremy Md. Akhir, Nur Saadah Mohamad Aun, Nor Jana Saim.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 12. 

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir, Nur Diyanah Hidayat.  (2019).  Memperkasa B40: Isu dan Strategi Sains Sosial.  - 12. 

Noremy Md. Akhir, Nor Jana Saim.  (2019).  Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif.  - 19. 

Noremy Md Akhir, Azlinda Azman & Taufik Mohammad.  (2017).  Transforming Society: Strategies for Social Development from Singapore, Asia and Around the World.  - 9.