Bab Dalam Buku

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md. Akhir, Nurul Shafini Shafurdin.  (2022).  Pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 11. 

Siti Marziah Zakaria, Nurul Shafini Shafurdin, Shima Dyana Mohd Fazree.  (2022).  Isu Kontemporari Kekeluargaan di Malaysia.  - 6. 

Siti Marziah Zakaria, Nuraini Nuri.  (2022).  Covid-19: Ancaman Kesejahteraan Sejagat.  - 8. 

Jamiah Manap, Suzana Mohd Hoesni, Siti Marziah Zakaria.  (2022).  Isu-Isu Pekerjaan Semasa Tempoh Pandemik Covid-19.  - 11. 

Wan Nurdiyana Wan Yusof, Siti Marziah Zakaria.  (2022).  Covid-19: Ancaman kesejahteraan sejagat.  - 12. 

Siti Marziah Zakaria.  (2022).  Kesihatan Mental dan Spiritual Menghadapi Pandemik Covid-19.  - 5. 

Asila Nur Adlynd Mohd Shukry, Siti Marziah Zakaria, Aizan Sofia Amin.  (2022).  Covid-19: Ancaman kesejahteraan sejagat.  - 11. 

Siti Marziah Zakaria, Nor Hazila Mat Lazim, Norulhuda Sarnon.  (2021).  Akal Budi dan Kebudayaan daripada Perspektif Sains Sosial dan Kemanusiaan.  - 10. 

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir, Nur Diyanah Hidayat, Nurul Shafini Shafurdin.  (2021).  Inklusiviti Gender: Isu dan Cabaran.  - 19. 

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir, Jamiah Manap.  (2021).  Psikologi wanita di Malaysia.  - 11. 

Siti Marziah Zakaria.  (2019).  Pengurusan Stress.  - 14. 

Siti Marziah Zakaria, Noremy Md Akhir, Nur Diyanah Hidayat.  (2019).  Memperkasa B40: Isu dan Strategi Sains Sosial.  - 12.