Bab Dalam Buku

Azhan Ahmad, Md Yusoff Daud, Mohd Jasmy Abd Rahman & M.Khalid M. Nasir.  (2018).  Dron Dalam Pendidikan: Himpunan Kajian Empirikal.  - 34. 

Mohd Khalid Mohamad Nasir.  (2016).  Penyelidikan Empirikal Dalam Penyelidikan.  - 9.