Bab Dalam Buku

Khadijah Alavi, Fauziah Ibrahim, Nazirah Hassan.  (2019).  Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif.  - 4. 

Khadijah Alavi & Fauziah Ibrahim.  (2018).  Falsafah dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 12. 

Norulhuda Sarnon & Fauziah Ibrahim.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 16. 

Fauziah Ibrahim & Norulhuda Sarnon.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia : Pengalaman dan Intervensi.  - 9. 

Samsudin A Rahim, Chong Sheau Tsuey, Fauziah Ibrahim, Balan Rathakrishnan, Ali Salman, Hamisah Zaharah Hasan, Denice Koh Choon Lian, Mohamed Dahlan Ibrahim & Wasitah Hj Mohd Yusof.  (2016).  Generasi Muda Komuniti Terpinggir : Ke arah Penjanaan Semula Pembangunan Generasi Muda.  - 28. 

Norulhuda Sarnon, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria, Khadijah Alavi, Salina Nen, Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Suzana Mohd Hoesni, & Aizan Sofia Amin.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Rahmah Mohd Amin, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi, Norulhuda Sarnon & Chong Sheau Tsuey.  (2014).  Social Science : Directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). Phase 2011.  - 58-65. 

Fauziah Ibrahim.  (2011).  Belia pewaris 1 Malaysia.  - 191. 

Fauziah Ibrahim.  (2009).  Belia dan pembangunan modal insan.  - 171-189.