Bab Dalam Buku

Azuraliza Abu Bakar & Nor Samsiah Sani.  (2018).  Sains Data Penerokaan Pengetahuan dari Data Raya.  - 22. 

Azizi Abdullah & Nor Samsiah Sani.  (2017).  Penyelidikan Komputeran dalam Era Revolusi Industri 4.0.  - 7.