Bab Dalam Buku

Wan Kamal Mujani, Azyati Azhani Mohamad Mazuki, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Muhammad Nazir Alias, Ahmad Dahlan, Mohd Nasran Mohamad, Mohd Azlan Shah Zaid.  (2021).  Pembinaan Tamadun Melalui Industri Patuh Syariah: Ekonomi, Kewangan dan Pengurusan Patuh Syariah.  - 15. 

Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Fariza Md Sham, Zaimah Darawi & Latifah Abdul Majid.  (2017).  Principles of Entrepreneurship and Innovation.  - 22. 

Wan Mohd Hirwani Wan Hussain, Fariza Md Sham, Zaimah Darawi & Latifah Abdul Majid.  (2015).  Principles of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 10 : 283-305. 

Wan Kamal Mujani, Wan Hirwani Wan Hussain & Nurul Atiqah Jamalludin.  (2012).  Kelas menengah Muslim di Malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - Bab 8:169-188.