Bab Dalam Buku

Normah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob & Wan Amizah Wan Mahmod.  (2018).  Falsafah dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 

Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd Helmi Abd Rahim.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 16. 

Cindenia Puspasari & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2018).  Dinamika Komunikasi : Proses dan Konteks.  - 12. 

Hamdani M. Syam, Normah Mustaffa & Wan Amizah Wan Mahmud.  (2018).  Dinamika Komunikasi: Proses dan Konteks.  - 27. 

Wan Amizah Wan Mahmud & Mohd Helmi Abd Rahim.  (2018).  Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak.  - 21. 

Wan Amizah Wan Mahmud, Normah Mustaffa, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 14:207-216. 

Normah Mustaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Fauziah Ahmad.  (2010).  Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran: Penyelidikan Tindakan di Institusi Pengajian Tinggi.  - 13:199-206. 

Fauziah Ahmad, Normah Musaffa, Wan Amizah Wan Mahmud, Chang Peng Kee.  (2010).  Striving For Excellence : Governing Practice Through Action Research.  - 4:62-70. 

Wan Amizah Wan Mahmud.  (2007).  Penyarikataan : Satu Kaedah Penterjemahan Audiovisual.  - 55-70.