Bab Dalam Buku

Khadijah Alavi, Siti Nur Hajar Mohd Khir.  (2022).  Rumahku Syurgaku: Penjagaan Warga Emas Jangka Masa Panjang di Malaysia.  - 11. 

Khadijah Alavi, Doris Dagang.  (2022).  Isu Kontemporari Kekeluargaan di Malaysia.  - 8. 

Khadijah Alavi.  (2021).  Pendidikan Pengembangan: Memindahkan Teknologi Baharu.  - 22. 

Khadijah Alavi.  (2021).  Psikologi Wanita di Malaysia.  - 8. 

Mohammad Shamil Mohd Shamsudin, khadijah Alavi.  (2021).  Belia Berisiko di Malaysia.  - 37. 

Doris Dagang, Khadijah Alavi.  (2021).  Psikologi Wanita di Malaysia.  - 16. 

Khadijah Alavi, Nur Nadia Mohemad.  (2021).  Psikologi Wanita di Malaysia.  - 21. 

Khadijah Alavi.  (2020).  Jenayah Jalanan : Isu, Punca dan Mekanisme Pencegahan.  - 120. 

Khadijah Alavi.  (2019).  Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif.  - 19. 

Khadijah Alavi.  (2019).  Malaysia: Senario Sosial Kontemporari.  - 24. 

Khadijah Alavi, Fauziah Ibrahim, Nazirah Hassan.  (2019).  Penulisan Tesis: Kajian Kualitatif dan Kuantitatif.  - 4. 

Khadijah Alavi & Fauziah Ibrahim.  (2018).  Falsafah dan Etika Penyelidikan Komunikasi.  - 12. 

Khadijah Alavi, Noor Izyani Hassan Sabri.  (2018).  Senario Kewangan Pengguna dan Kepenggunaan.  - 12. 

Khadijah Alavi.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 12. 

Suzana Mohd Hoesni & Khadijah Alavi.  (2017).  Kanak-kanak hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 14. 

Khadijah Alavi & Salina Nen.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 8. 

Khadijah Alavi & Mohd Suhaimi Mohamad.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia : Pengalaman dan Intervensi.  - 20. 

Khadijah Alavi.  (2017).  Kanak-Kanak Hilang di Malaysia: Pengalaman dan Intervensi.  - 14. 

Khadijah Alavi, Al Azmi Bakar, Baharuddin Mohamad, Khor Siew Yee.  (2016).  Social Entrepreneurship and community engagement: Transforming Societies.  - 146-156. 

Norulhuda Sarnon, Fauziah Ibrahim, Ezarina Zakaria, Khadijah Alavi, Salina Nen, Mohd Suhaimi Mohamad, Nasrudin Subhi, Suzana Mohd Hoesni, & Aizan Sofia Amin.  (2015).  Peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

Mohd Suhaimi Mohamad, Rahmah Mohd Amin, Nasrudin Subhi, Fauziah Ibrahim, Khadijah Alavi, Norulhuda Sarnon & Chong Sheau Tsuey.  (2014).  Social Science : Directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). Phase 2011.  - 58-65. 

Khadijah Alavi.  (2014).  Kepimpinan Institut Pengajian Tinggi dan kesejahteraan sosial: Merealisasikan transformasi ke arah masyarakat sejahtera.  - Bab 4:29-40. 

Khadijah Alavi.  (2014).  Aging in Asia Pacific: balancing the state and the family.  - 173-194. 

Khadijah Alavi.  (2013).  Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi dan transformasi kesejahteraan sosial negara.  - 17 (159-170). 

Khadijah Alavi.  (2011).  Pembangunan komuniti: membina keupayaan dan potensi masyarakat.  - Bab 13 ; 158-187. 

Khadijah Alavi.  (2009).  Belia dan pembangunan modal insan.  - Bab 10, 137-149. 

Rahim M. Sail and Khadijah Alavi.  (2007).  Career development advancing perspective and practice.  - Chapter 6, 111-128. 

Khadijah Alavi.  (2005).  Malaysia isu-isu sosial semasa.  - Bab 7, 80-103. 

Tengku Aizan Hamid dan Khadijah Alavi.  (2002).  Keluarga dan Keibubapaan.  - Bab 3(2) ; 146-154.