Bab Dalam Buku

Zaini Embong.  (2018).  Pelaporan dan Jurang Maklumat Korporat di Malaysia.  - 30. 

Norman Mohd Saleh, Zaini Embong & Romlah Jaffar.  (2018).  Pelaporan dan Jurang Maklumat Korporat di Malaysia.  - 24.