Bab Dalam Buku

Siti Nadzirah Mustaffa Kamal, Salahuddin Sanusi, Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin & Babul Airianah Othman.  (2017).  Siri Penyelidikan Biosains dan Bioteknologi 2017.  - 4. 

Mohamad Ali Bahrum, Azhani Abdul-Rahman, Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin & Noor Liyana Sukiran.  (2017).  Siri Penyelidikan Biosains & Bioteknologi 2017.  - 4.