Bab Dalam Buku

Nor Adibah Ismail, Affan Nasruddin Roshidi, Mohammad Saiful Mansor.  (2018).  Siri Penyelidikan Sains Sekitaran dan Sumber Alam 2018.  - 4. 

Farah Shafawati, Mohammad Saiful Mansor, Tanot Unjah, & Ibrahim Komoo.  (2016).  Burau : The Hidden Paradise.  - 7. 

Farah Shafawati Mohd Taib, Mohammad Saiful Mansor, Norhayati Ahmad & Shukor Md Nor.  (2016).  Burau: The Hidden Paradise.  - 50.