Bab Dalam Buku

Abdul Latiff Ahmad & Muhammad Adnan Pitchan.  (2018).  Reka Bentuk Penyelidikan Komunikasi.  - 10. 

Muhammad Adnan Pitchan & Hii Hie Ing.  (2018).  Impak Media, Komunikasi dan Industri Kreatif.  - 16. 

Muhammad Adnan Pitchan & Siti Zobaidah Omar.  (2015).  Peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran komunikasi sains pembangunan.  - Bab 6 : 55-66.