Bab Dalam Buku

Muhammad Saffuan Jaffar, Siti Mistima Maat.  (2019).  Amalan Terbaik dalam Penambahbaikan Sistem Pendidikan Pengajaran dan Penyelidikan.  - 10. 

Kala a/p Salamba Durai, Siti Mistima Maat.  (2019).  Amalan Terbaik dalam Penambahbaikan Sistem Pendidikan Pengajaran dan Penyelidikan.  - 10. 

Roslinda Rosli, Nur Ain Syakira Ahmad Bastaman, Siti Mistima Maat & Effandi Zakaria.  (2018).  Pembaharuan Budaya Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains Ke Arah Kehidupan Lestari.  - 10. 

Mohd Effendi @ Ewan Mohd Matore, Ahmad Zamri Khairani, Nordin Abd Razak, Haryanti Mohd Affandi, Siti Mistima Maat, Suziyani Mohamed, Faizal Amin Nur Yunus.  (2018).  Pembangunan Produk dan Reka Bentuk.  - 18.