Bab Dalam Buku

Azianura Hani Shaari, Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 14. 

Mohammad Rahim Kamaluddin, Azianura Hani Shaari, Daniella Maryam Mokhtar.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 15. 

Danish Yusrie Mohd Khairul, Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2020).  Gejala Sosial Remaja.  - 14. 

Mohammad Rahim Kamaluddin, Farhan Mat Arisah.  (2019).  Belia Ekstremis.  - 12. 

Dayang Anita Abdul Aziz, Suzaily Wahab, Safinaz Mohd Khialdin, Mohammad Rahim Kamaluddin, Hana Azhari, Faizah Mohd Zaki, Sharifa Ezat Wan Puteh, Zarina Abdul Latiff.  (2019).  Cyber parenting: ke arah kesejahteraan siber.  - 34. 

Ganesan Thankaveloo, Arunagiri Subramanian, Gunapathy Arumugam, Mohammad Rahim Kamaluddin & Balan Rathakrishnan.  (2018).  Kajian kes koreksional penghuni muda penjara.  - 16. 

Saralah Devi Mariamdaran Chetiyar, Mohammad Rahim Kamaluddin & Vigneswara Rao a/l Subramanian.  (2018).  Kajian Kes Koreksional Penghuni Muda Penjara.  - 22. 

Mohammad Rahim Kamaluddin & Khaidzir Hj Ismail.  (2017).  Teknik Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ujian Psikologi.  - 16. 

Abdul Rashid Abdul Aziz & Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2017).  Teknik Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ujian Psikologi.  - 10. 

Mohammad Rahim Kamaluddin & Rohany Nasir.  (2017).  Teknik Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ujian Psikologi.  - 11. 

Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2016).  Pengherotan Kognitif dan Pelbagai Isu Sosial.  - 11. 

Mohammad Rahim Kamaluddin.  (2016).  Pengherotan Kognitif dan Pelbagai Isu Sosial.  - 12.