Bab Dalam Buku

Muhammad Ridhwan Sarifin, Mohamad Fauzi Sukimi, Azlina Abdullah.  (2020).  Pembangunan Sosial Identiti dan Integriti.  - 21. 

Azlina Abdullah.  (2019).  Isu Kontemporari Kesepaduan Sosial di Malaysia.  - 14.