Bab Dalam Buku

Rasyikah Md Khalid.  (2019).  Sustainable development goals: multiple perspectives.  - 9. 

Rahmah Ismail, Mazliza Mohamad & Rasyikah Md Khalid.  (2019).  Undang-undang dan masyarakat: tuntutan persendirian.  - 7. 

Mokhtar Mokhtar, Minhaz Farid Ahmed, Rasyikah Md. Khalid, Ern Lee Khai.  (2019).  Sustainable Development Goals Multiple Perspectives.  - 14. 

Mazlin Bin Mokhtar, Rasyikah Md Khalid, Minhaz Farid Ahmad & Lee Khai Ern.  (2019).  Sustainable development goals: multiple perspectives.  - 15.