Bab Dalam Buku

Mohamad Azuwa Mohamed, Nadhratun Naiim Mobarak.  (2019).  Conducting Polymers-Based Energy Storage Materials.  - 19. 

Nadhratun Naiim Mobarak, Haslaniza Hashim.  (2019).  Modul 5R Kelestarian Sekolah Memupuk Amalan Melalui Aktiviti Harian Sekolah (Panduan Pelajar).  - 14. 

Nadhratun Naiim Mobarak, Haslaniza Hashim.  (2019).  Modul 5R Projek Kelestarian Sekolah: Memupuk Amalan Melalui Aktiviti Harian Sekolah (Panduan Guru).  - 14.