Bab Dalam Buku

Chamhuri Siwar, Nor Diana Mohd Idris, Mohd Raihan Taha, Sharifa Ezat Wan Puteh, Nurul Ashikin Alias.  (2019).  Banjir Pahang: Impak Terhadap Sosioekonomi Kesihatan dan Alam Sekitar.  - 23. 

Nor Diana Mohd Idris, Chamhuri Siwar, Nurul Ashikin Alias.  (2019).  Pemerkasaan B40: Kesejahteraan Strategi danImplikasi Sosioekonomi.  - 18. 

Nurul Ashikin Alias, Chamhuri Siwar, Nor Diana Mohd Idris.  (2019).  Banjir Pahang: Impak Terhadap Sosioekonomi Kesihatan dan Alam Sekitar.  - 17. 

Nurul Ashikin Alias, Chamhuri Siwar, Mohd Khairi Ismail, Nor Diana Mohd Idris.  (2018).  Improving Flood Management, Prediction and Monitoring : Case Studies in Asia.  - 12. 

Sharifa Ezat Wan Puteh, Chamhuri Siwar, Rozita Hod, Azmawati Mohammed Nawi, Idayu Badilla Idris, Izzah Syazwani Ahmad, Nor Diana Mohd Idris, Nurul Ashikin Alias, Mohd Raihan Taha.  (2018).  Improving Flood Management, Prediction and Monitoring : Case Studies in Asia.  - 141. 

Nor Diana Mohd Idris, Chamhuri Siwar, Rospidah Ghazali, Nurul Ashikin Alias.  (2018).  Improving Flood Management, Prediction and Monitoring : Case Studies in Asia.  - 12.