Bab Dalam Buku

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2022).  Warisan Tinta Melayu: Ilmu Manuskrip Melayu.  - 12. 

Siti Nor Baya Mat Yacob, Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2021).  Teras Ilmu Memacu Revolusi Industri.  - 13. 

Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Muhamad Shafiq Mohd Ali.  (2021).  Teknologi Warisan Alam Melayu.  - 6. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Mohammad Anis Abdul Samad, Mohd Rohaizat Abdul Wahab.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 8. 

Mohammad Anis Abdul Samad, Zuliskandar Ramli, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 9. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 13. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Nor Zalina Harun, Ahmad Bazri Mokhtar.  (2020).  Etnosains Warisan Budaya Alam Melayu.  - 6. 

Mohd Syukri Yeoh Abdullah, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Yusri Mohamad Ramli.  (2019).  Bunga Rampai Alam Melayu. Siri 1.  - 32. 

Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Zuliskandar Ramli.  (2018).  Selected topics on archaeology, history and culture in the Malay world.  - 12. 

Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Mohammad Anis Abdul Samad.  (2018).  Etnomatematik : Matematik dalam Kehidupan Masyarakat.  - 9.