Bab Dalam Buku

Maria Abu Bakar, Azman Jalar.  (2018).  Teknologi Semikonduktor dan Nanoelektronik : Perkembangan dan Kegunaan.  - 32.