Bab Dalam Buku

Muhamad Sayuti Hassan, Wan Nurul Wahida binti Wan Lanang.  (2022).  Isu kontemporari dalam Undang-undang dan sistem keadilan jenayah.  - 15. 

Muhamad Sayuti Hassan.  (2021).  Anjakan paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu.  - 5. 

Nurhafilah Musa, Faridah Jalil, Muhammad Fathi Yusof, Muhamad Sayuti Hassan, Nizamuddin Alias, Shafie Ngah, Mohd Nazeri Mahrin.  (2021).  Anjakan paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu.  - 14. 

Muhamad Sayuti Hassan.  (2021).  Anjakan paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu.  - 9.