Bab Dalam Buku

Muhamad Sayuti Hassan.  (2021).  Anjakan paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu.  - 5. 

Muhamad Sayuti Hassan.  (2021).  Anjakan paradigma Dewan Undangan Negeri Terengganu.  - 9.