Buku Penyelidikan

noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 13. 

rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali, kadaruddin aiyub.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 150. 

sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 8. 

sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 237. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 24. 

rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali, kadaruddin aiyub.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 7. 

habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, sity daud, rosmadi fauzi, amer saifude ghazali.  (2018).  pilihan raya kecil sungai limau, kajang, balingian dan pengkalan kubor.  - 54. 

junaidi awang besar, mohd faidz mohd zain, rosmadi fauzi, amer saifude ghazali, mohd fuad mat jali, muhammad hazim abdul ghani.  (2018).  pilihan raya kecil sungai limau, kajang, balingian dan pengkalan kubor.  - 56. 

junaidi awang besar, mohd fuad mat jali, mohd faidz mohd zain & muhammad hazim abdul ghani.  (2016).  pilihan raya umum ke 13 refleksi politik perubahan.  - Bab 3 : 40-58. 

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, h. mohd yusof, a. habibah, a. c. er, j. hamzah, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman & i. yahaya.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 3: 63-85. 

m. j. mohd fuad, a. buang, a. b. junaidi, a. habibah, j. hamzah, m. mahmud, a. c. er, m. e. toriman, n. lyndon, s. selvadurai.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 2 : 45 - 62. 

a. c. er, a. buang, a. habibah, m. e. toriman, j. hamzah, m. j. mohd fuad, s. sivapalan, r. katiman, n. lyndon, m.mastura & s. a. sharifah mastura.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 6 : 137 - 160. 

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, a. habibah, a. c. er., j. hamzah, m. j. mohd fuad & h. mohd yusof.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 4:83-110. 

j. hamzah, a. habibah, a. buang, s. a. sharifah mastura, i. mushrifah, j. othman, a. c. er, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman, m. mahmud, n. lyndon, s. sivapalan.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 8 ; 181 - 200. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, r. mohamed, s. a. sharifah mastura, m. e. toriman, a. c. er., a. hazita, m. j. mohd. fuad, i. yahaya, s. selvadurai, n. lyndon, a. b. kaseh.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

mohd fuad mat jali.  (2009).  peranan, hak dan penyesuaian hidup wanita di malaysia.  - 41-48. 

mohd fuad mat jali.  (2009).  pilihan raya dan pembangunan politik sarawak.  - Bab 10 (161-168). 

mohd. fuad mat jali.  (2005).  politik dan keselamatan.  - Bab 3: 42-54. 

mohd fuad mat jali & sabihah osman.  (2002).  politik baru dalam pilihan raya umum.  - Bab 5 : hlm 117-146.