Buku Penyelidikan

a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2017).  current research in tourism industry.  - 12. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 10. 

ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 11. 

a. c. er, a. buang, a. habibah, m. e. toriman, j. hamzah, m. j. mohd fuad, s. sivapalan, r. katiman, n. lyndon, m.mastura & s. a. sharifah mastura.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 6 : 137 - 160. 

m. j. mohd fuad, a. buang, a. b. junaidi, a. habibah, j. hamzah, m. mahmud, a. c. er, m. e. toriman, n. lyndon, s. selvadurai.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 2 : 45 - 62. 

amriah buang, habibah ahmad & mohd ekhwan toriman.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - 298. 

a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, r. mohamed, s. a. sharifah mastura, m. e. toriman, a. c. er., a. hazita, m. j. mohd. fuad, i. yahaya, s. selvadurai, n. lyndon, a. b. kaseh.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, h. mohd yusof, a. habibah, a. c. er, j. hamzah, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman & i. yahaya.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 3: 63-85. 

j. hamzah, a. habibah, a. buang, s. a. sharifah mastura, i. mushrifah, j. othman, a. c. er, m. j. mohd. fuad, m. e. toriman, m. mahmud, n. lyndon, s. sivapalan.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 8 ; 181 - 200. 

n. lyndon, a. buang, s. selvadurai, a. habibah, a. c. er., j. hamzah, m. j. mohd fuad & h. mohd yusof.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 4:83-110. 

a. buang, a. habibah & m. e. toriman.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Bab 10 ; 219- 232. 

habibah ahmad.  (2014).  pembangunan lestari di malaysia: harapan dan kenyataan.  - 325-362. 

wan suzita wan ibrahim, habibah ahmad hamzah jusoh, amriah buang, mushrifah idris.  (2013).  geografi untuk kelestarian masyarakat, ruang dan alam sekitar.  - 8:97-116. 

habibah ahmad.  (2012).  warisan wacana pembangunan. kumpulan esei kenang-kenangan h. m. dahlan.  - 8, 82- 90. 

hamzah jusoh, habibah ahmad, ishak jusoff, mushrifah idris dan ari kurnia.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - Bab 23, 280-297. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2012).  banjir besar johor.  - Bab 11, 114-149. 

hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - 103 - 119. 

hamzah jusoh, sivapalan selvadurai & habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - Bab 5; 45 - 56. 

habibah ahmad dan hamzah jusoh.  (2007).  pelancongan malaysia, isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan oleh yahaya ibrahim, sulong mohamad dan habibah ahmad.  - 18:231-246. 

habibah ahmad.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan desentraslisasi: isu dan permasalahan politik, hukum dan budaya.  - 412-432. 

norizan abdul razak, zaini amir, norwati md yusof, habibah ahmad.  (2007).  ke arah pembangunan e- malaysia: isu dan cabaran.  - 1, 1-7. 

habibah ahmad.  (2004).  pengurusan bandar metropolitan: isu, cabaran dan peluang.  - 121-142.