Buku Penyelidikan

nor aini haji idris, faridah shahadan, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor & ab. razak dan.  (2007).  malaysia ke arah hab makanan halal dunia..  - 234.