Buku Penyelidikan

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

md yazid ahmad.  (2017).  fiqah & persoalan semasa.  - 13. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 122. 

md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 4. 

md yazid ahmad.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 10. 

md yazid ahmad, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & zamzuri zakaria.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 4 : 44-53. 

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad, ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad & ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kersarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

siti syarwani ghazali, mohd zamro muda, md. yazid ahmad & noor lizza mohamed said.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 2 : 9-22. 

wan najmiah bt wan mohamad ali & md yazid ahmad.  (2013).  isu syariah & undang-undang.  - 95-104.