Buku Penyelidikan

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, tanot unjah.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 26. 

jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 16. 

suhaiza mat said, lilia halim.  (2020).  pembelajaran sains informal teori dan model penglibatan guru.  - 171. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

salbihana samsudin, noor aidilina mohd ramli, lilia halim.  (2018).  belajar sains di rumah : peranan keluarga dan guru.  - 87. 

wan nor fadzilah wan husin, suhaiza mat said, lilia halim.  (2017).  pembudayaan stem di luar bilik darjah.  - 99. 

lilia halim, kamisah osman & wan nor fadzilah wan husin.  (2017).  adult learning and education in international contexts: future challenges for its professionalization: comparative perspectives from the 2016 wurzburg winter school.  - 12. 

mohd norawi ali, lilia halim, kamisah osman & lilia ellany mohtar.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 21. 

lilia halim & t subahan mohd meerah.  (2016).  science education research and practice in asia : challenges and opportunities.  - 22. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 7 : 339-390. 

kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 611. 

lilia halim.  (2013).  pendidikan sains dan pembangunan masyarakat berliterasi sains.  - 75. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman dan lilia halim.  (2013).  persekitaran pembelajaran: aspek fizikal dan psikososial.  - 130. 

tamby subahan mohd meerah.  (2012).  pengajaran pembelajaran sains pelajar terpinggir.  - 276. 

ruhizan m.yasin, noraishah buang, lilia halim and shamuni kunjiapu.  (2012).  decoding the meanings of learning at work in asia and europe.  - 157-180. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 271-286. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, llilia halim, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 18 : 271-286. 

lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education: views from abroad and malaysia.  - 35-54. 

khalijah mohd salleh & lilia halim.  (2009).  wacana sejarah dan falsafah sains : sains dan masyarakat.  - Bab 46 ; 664-674. 

onno de jong and lilia halim.  (2009).  teachers` professional knowledge in science and mathematics education : views from abroad and malaysia.  - 223.