Buku Penyelidikan

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan.  (2018).  geopolitik dan nilai firma syarikat multinasional.  - 76. 

hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun & ainol basariah abdul wahab.  (2017).  memperkasa kutipan dan agihan zakat di malaysia.  - 13. 

norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2013).  perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan.  - 189.