Buku Penyelidikan

anuar ithnin dan mohd azizat mohammad.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 7. 

anuar ithnin dan mohamad jauhari jamal.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 14. 

anuar ithnin.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 17. 

anuar ithnin dan nurulakhmar abd. salam.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 16. 

anuar ithnin.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 11. 

anuar ithnin, nurul asyiqin j. m. dan amirul faiz.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 31. 

anuar ithnin.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 254. 

anuar ithnin.  (2019).  keselamatan dan kesihatan pekerja industri automotif.  - 14. 

anuar ithnin.  (2018).  keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.  - 311. 

anuar ithnin.  (2016).  bahaya tapak pelupusan sisa pepejal.  - 147. 

anuar ithnin.  (2015).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah.  - 300. 

anuar ithnin.  (2014).  keselamatan dan kesihatan pekerjaan makmal perubatan.  - 215.