Buku Penyelidikan

mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2020).  keberkesanan dalam pembangunan teknologi : penyelidikan dan aplikasi.  - 9. 

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 4. 

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 17. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 17. 

rosmah mat isa.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 21. 

rosmah mat isa, mohd zabri yusoff.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 21. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

zizah che senik, rosmah mat isa, khairul akmaliah adha & ridzuan md sham.  (2017).  value creation in international business: an sme perspective.  - 24. 

rosmah mat isa, zizah che senik, nor liza abdullah.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 156-169. 

rosmah mat isa, nor liza abdullah, noradiva hamzah, rasidah arshad.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 131-155.