Buku Penyelidikan

kamarudin salleh & mazlan ibrahim.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 18. 

mazlan ibrahim, sabri mohamad & mohd arif nazri.  (2016).  maqasid al-quran peranan & pembudayaan.  - 158. 

muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim & zulkifli abd. mubi.  (2015).  tafsir mawdui harta menurut perspektif al-quran.  - 172. 

abur hamdi usman, mazlan ibrahim.  (2014).  al-tafsir al-mawdu`i : lafaz al-nafar dalam al-quran.  - 148. 

abur hamdi usman & mazlan ibrahim.  (2014).  al tafsir al mawdui.  - 145. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

mazlan ibrahim, kamarudin salleh, muhd najib abdul kadir.  (2013).  modenis melayu dan tafsiran al-quran.  - 117. 

ahmad lutfi fadlullah, jawiah dakir, mazlan ibrahim.  (2013).  nilai hadis dalam durrat al-nasihin.  - 730. 

mazlan ibrahim, jawiah dakir dan muhd najib abdul kadir.  (2013).  pengenalan tokoh-tokoh dan kitab tafsir melayu ulama nusantara.  - 310. 

tengku intan zarina bt tengku puji & mazlan ibrahim.  (2013).  penyelewengan dalam tafsir al-quran.  - 91. 

jaffary awang, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 124-131. 

muhd najib abd kadir, latifah abdul majid, jaafary awang, fadlan mohd othman, mazlan ibrahim, azalina tatar.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 107-123. 

fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

mazlan ibrahim. latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 59-75. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim,muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan othman.  (2012).  islam liberal:isu dan reaksi.  - 17-34. 

mazlan ibrahim, haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - 206. 

mazlan ibrahim dan achmad yaman.  (2010).  penyelewengan tafsir al-quran: kritikan terhadap buku fiqih lintas agama.  - 126. 

muhd najib abdul kadir dan mazlan ibrahim.  (2009).  studi kritis tafsir al-misbah.  - 130. 

mazlan ibrahim, jawiah dakir, muhd najib abdul kadir.  (2009).  pengenalan tokoh dan kitab-kitab tafsir melayu ulama nusantara.  - 326. 

mazlan ibrahim & badlihisham mohd nasir.  (2008).  islam pasca kemerdekaan.  - B.12:135-150.