Buku Penyelidikan

siti rozaimah sheikh abdullah, mohd marzuki mustafa dan rakmi abd. rahman.  (2013).  pengecaman pola: teori dan applikasi.  - Bab 9:222-240.