Buku Penyelidikan

norleyza jailani, muriati mukhtar, mohamad abdualgader al-aaidroos, ahmed patel, salha abdullah, yazrina yahya & zuraidah abdullah.  (2016).  encyclopedia of e-commerce development, implementation, and management.  - 888-904. 

rodziah latih, norleyza jailani, marini abu bakar, zarina shukur.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 12 : 104-111. 

marini abu bakar, norleyza jailani, zarina shukor & noor faezah mohd yatim.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran.  - Bab 16, 212-223. 

norleyza jailani, noor faezah mohd yatim & marini abu bakar.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - Bab 2:46-58. 

marini abu bakar, norleyza jailani, zarina shukor & noor faezah mohd yatim.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran: penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 16:225-237. 

norleyza jailani, ahmed patel, muriati mukhtar, salha abdullah, yazrina yahya.  (2010).  encyclopedia of e-business development and management in the global economy.  - 24: 239-251.