Buku Penyelidikan

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

lay ah nam & kamisah osman.  (2018).  pendidikan kimia melalui mereka bentuk permainan teori dan amalan.  - 141. 

kamisah osman & ah-nam lay.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 12. 

lee tien tien, kamisah osman.  (2018).  belajar kimia bersama agen pedagogi.  - 200. 

azizi alias, kamisah osman.  (2018).  pentaksiran alternatif: pembinaan dan pelaksanaan rubrik dalam pendidikan sains.  - 153. 

mifrah ahmad, lukman ab rahim, kamisah osman & noreen izza arshad.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 11. 

kamisah osman & cindy wong chyee chen.  (2017).  science education - research and new technologies.  - 19. 

lilia halim, kamisah osman & wan nor fadzilah wan husin.  (2017).  adult learning and education in international contexts: future challenges for its professionalization: comparative perspectives from the 2016 wurzburg winter school.  - 12. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2017).  biologi dalam pendidikan stem.  - 230. 

lee tien tien & kamisah osman.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 20. 

mohd norawi ali, lilia halim, kamisah osman & lilia ellany mohtar.  (2017).  overcoming students` misconceptions in science: strategies and perspectives from malaysia.  - 21. 

lee chuo hiong & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 3 : 184-224. 

evi suryawati & kamisah osman.  (2016).  trend terkini penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 6 : 292-338. 

mispuah hassan & kamisah osman.  (2016).  pembelajaran biologi berasaskan projek.  - 191. 

kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - 611. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman & lilia halim.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 7 : 339-390. 

rian vebriato & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 1 : 23-94. 

nurazidawati mohamad arsad & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 10 : 478-514. 

lee tien tien & kamisah osman.  (2016).  trend penyelidikan pendidikan sains.  - Bab 2 : 95-183. 

ashraf kan`an & kamisah osman.  (2015).  the effects of pbl on learning biology in qatar: problem based learning.  - 322. 

che nidzam che ahmad, kamisah osman dan lilia halim.  (2013).  persekitaran pembelajaran: aspek fizikal dan psikososial.  - 130. 

kamisah osman.  (2013).  encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship.  - S: 1596-1603. 

tuan mastura tuan soh, nurazidawati mohamad arsad & kamisah osman.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bba 28:355-370. 

kamisah osman & nurul aini bakar.  (2013).  new pedagogical approaches in game enhanced learning: curriculum integration.  - 102-113 (bab dalam buku). 

jimmi copriady, t. subahan mohd meerah & kamisah osman.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 3Bab 26: 329-337. 

nurazidawati mohamad arsad, tuan mastura tuan soh & kamisah osman.  (2012).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 31, 479-492. 

dani asmadi ibrahim, kamisah osman.  (2012).  transforming school science education in the 21st century.  - 138-155. 

kamisah osman & tien tien lee.  (2012).  interactive multimedia.  - 3:29-48. 

kamisah osman.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 157-165. 

riza atiq abdullah o.k. rahmat, kamisah osman, azami zaharim.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 199. 

kamisah osman & shaiful hasnan abdul hamid.  (2012).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 147-156. 

prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

dani asmadi ibrahim, rokiah jusoh & kamisah osman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 25 : hlm 383-398. 

erman har, kamisah osman & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 171-182. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, lilia halim & tamby subahan mohd. meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 271-286. 

nurzatulshima kamarudin, kamisah osman, llilia halim, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 18 : 271-286. 

shahrir abdullah et al..  (2011).  jaminan kualiti proses pendidikan: perspektif ukm sebagai institusi swaakreditasi dan universiti penyelidikan.  - 83. 

erman har, kamisah osman, tamby subahan mohd meerah.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 12: hlm 171-182. 

riza atiq abdullah bin o.k. rahmat, kamisah osman & azami zaharim.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 17-33. 

kamisah osman & naida mohd. saleh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - Bab 7:103-116. 

rohaty mohd majzub, kamisah osman & sharifah nor puteh.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 233. 

kamisah osman, shaiful hasnan abdul hamid.  (2010).  penilaian prestasi pendidikan di institusi pengajian tinggi.  - 12:157-169.