Buku Penyelidikan

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

mohammad fadzeli jaafar & intan safinaz zainudin.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - xiii - xx. 

mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar gaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohammad fadzeli jaafar, syamsul andy galigo.  (2015).  umdat al-muhtajin: panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 242-250. 

mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  teori sistemik-fungsional dalam stilistik.  - 284. 

idris aman, mohammad fadzeli jaafar & norsimah mat awal.  (2015).  dialek negeri sembilan : sikap kefahaman dan jati diri.  - 84. 

mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

norsimah mat awal, mohammad fadzeli jaafar & nur liyana zulkffe.  (2014).  variasi bahasa.  - Bab 6: 73-97. 

idris aman, norsimah mat awal, mohammad fadzeli jaafar & rikha permata sari.  (2014).  variasi bahasa.  - 118-152(8). 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - bab 1 (1-14). 

marlyna maros, mohammad fadzeli jaafar, maslida yusof.  (2012).  prinsip dan aplikasi kesantunan berbahasa.  - 317. 

zaharani ahmad, mohammad fadzeli jaafar.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 3:33-43. 

mohammad fadzeli jaafar & idris aman.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 5:51-59. 

idris aman, rosniah mustaffa, zaharani ahmad, jamilah mustaffa & mohammad fadzeli jaafar.  (2011).  aksen bahasa kebangsaan: realiti identiti integrasi.  - 7:72-82. 

nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 294. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

wan nasyrudin wan abdullah, mohd. syukri yeoh abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, salmah ahmad, mohamad fadzeli jaafar dan syamsul andy galigo.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 241-252. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: masalah dan cabaran.  - Bab 5:115-134. 

kalthum ibrahim, marlyna maros, mohd fadzeli jaafar dan mohammed azlan mis.  (2008).  bahasa inggeris sebagai bahasa kedua - masalah dan cabaran.  - 115-135.