Buku Penyelidikan

stit norhafizah ahmad tarmidzi, jumaat adam, zulfahmi ali rahman, khairul muna mahmd, mohd shahidan alwi shahrul alam.  (2010).  bio-kejuruteraan, penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 147-158. 

ahmad adnan, m., david, a., sahibin, a.r., wan mohd razi, i., zulfahmi, a.r., tukimat, l. & muzzneena, a.m..  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - 191-198. 

khairul muna mahmud, jumaat h.adam, zulfahmi ali rahman, siti norhafizah ahmad tarmidzi & nur maisarah jantan.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 23-32. 

jumaat h.adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 261. 

siti norhafizah ahmad tarmidzi, jumaat h. adam, zulfahmi ali rahman, khairul muna mahmud, mohd shahidan alwi shahrul alam, sahibin abd rahim & wan mohd razi idris.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit freser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 147-158. 

jumaat h. adam, muhamad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 259. 

mohd shahidan alwi shahrul alam, zulfahmi ali rahman, sahibin abd rahim, jumaat h. adam, siti norhafizah ahmad tarmidzi, wan mohd razi idris & jasni yaakub.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 159-166. 

mohd shahidan alwi shahrul alam,zulfahmi ali rahman, siti norhafizah ahmad tarmidzi, jumaat h. adam, jasni yaakub, sahibin abd rahim & wan mohd razi idris.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 175-180. 

nor lailatul wahidah m., adam j., ramlan o., nur maisarah j., masdahila a.j., zulfahmi a.r., muhd barzani gasim, hafiza a. h., abd rahim o., harun y. & siti norhafizah a.t..  (2009).  bio-kejuruteraan & kelestarian ekosistem.  - 175-182. 

adam j., nur maisarah j., siti norhafizah a.t., hafiza a.h., harun md. y., abd rahim o., muhd barzani gasim, zulfahmi a.r., tukimat l., wan razi i., ramlan o. & sahibin a.r..  (2009).  bio-kejuruteraan & kelestarian ekosistem.  - 27-42.