Buku Penyelidikan

latifah abdul majid.  (2019).  the hadiths as a tool for religious, political and social teaching in the malay peninsula.  - 174. 

latifah abdul majid, nur zainatul nadra zainol.  (2019).  menangkis kritikan orientalis terhadap al-qur'an dan sunnah.  - 277. 

najah nadiah amran, latifah abdul majid, rozita ibrahim, haziyah hussin, a'dawiyah ismail & fazilah idris.  (2018).  dinamika kefahaman dan pemikiran islam semasa.  - 18. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, ahamad asmadi sakat.  (2018).  sumbangan ulama banjar dalam hadis arbain.  - 95. 

latifah abdul majid, mohd nasir abdul majid.  (2018).  rahmah li al-alamin : dakwah dalam masyrakat majmuk di malaysia.  - 12. 

najah nadiah amran, fazilah idris, haziyah hussin, a`dawiyah ismail, latifah abdul majid, rozita ibrahim & wan nur`ashiqin wan mohamad.  (2017).  isu-isu kontemporari dalam zakat, wakaf dan filantropi islam.  - 10. 

haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

wan mohd hirwani wan hussain, fariza md sham, zaimah darawi & latifah abdul majid.  (2017).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 22. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

wan mohd hirwani wan hussain, fariza md sham, zaimah darawi & latifah abdul majid.  (2015).  principles of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 10 : 283-305. 

haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - bab 13: 134-145. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, bahrum faizan.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - Bab 12: 122-133. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

latifah abdul majid & mohd nasir abdul majid.  (2013).  ijtihad rasulullah s.a.w.  - 97. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

mazlan ibrahim, haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - 206. 

jaffary awang, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 124-131. 

muhd najib abd kadir, latifah abdul majid, jaafary awang, fadlan mohd othman, mazlan ibrahim, azalina tatar.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 107-123. 

fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

mazlan ibrahim. latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 59-75. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim,muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan othman.  (2012).  islam liberal:isu dan reaksi.  - 17-34.