Buku Penyelidikan

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

najah nadiah amran, latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, syarifah nayan.  (2020).  hermeneutik pemikir liberal pemahaman hadis.  - 171. 

fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

latifah abdul majid, fatimah nazihah mohd nazir.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 14. 

abu dzar ahmad, mohd arif nazri, latifah abdul majid.  (2020).  peranan uslub nabi saw dalam elemen komunikasi masyarakat.  - 104. 

nur zainatul nadra zainol, latifah abdul majid, muhd najib abdul kadir.  (2019).  keadilan dan kesamarataan pendukung liberal.  - 179. 

latifah abdul majid.  (2019).  the hadiths as a tool for religious, political and social teaching in the malay peninsula.  - 174. 

latifah abdul majid, nur zainatul nadra zainol.  (2019).  menangkis kritikan orientalis terhadap al-qur'an dan sunnah.  - 277. 

latifah abdul majid, mohd nasir abdul majid.  (2018).  rahmah li al-alamin : dakwah dalam masyrakat majmuk di malaysia.  - 12. 

muhammad hasan said iderus, latifah abdul majid, ahamad asmadi sakat.  (2018).  sumbangan ulama banjar dalam hadis arbain.  - 95. 

najah nadiah amran, latifah abdul majid, rozita ibrahim, haziyah hussin, a'dawiyah ismail & fazilah idris.  (2018).  dinamika kefahaman dan pemikiran islam semasa.  - 18. 

haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

wan mohd hirwani wan hussain, fariza md sham, zaimah darawi & latifah abdul majid.  (2017).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 22. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

najah nadiah amran, fazilah idris, haziyah hussin, a`dawiyah ismail, latifah abdul majid, rozita ibrahim & wan nur`ashiqin wan mohamad.  (2017).  isu-isu kontemporari dalam zakat, wakaf dan filantropi islam.  - 10. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

wan mohd hirwani wan hussain, fariza md sham, zaimah darawi & latifah abdul majid.  (2015).  principles of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 10 : 283-305. 

haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - bab 13: 134-145. 

latifah abdul majid, haziyah hussin, bahrum faizan.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - Bab 12: 122-133. 

izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

latifah abdul majid & mohd nasir abdul majid.  (2013).  ijtihad rasulullah s.a.w.  - 97. 

jaffary awang, mazlan ibrahim, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 124-131. 

muhd najib abd kadir, latifah abdul majid, jaafary awang, fadlan mohd othman, mazlan ibrahim, azalina tatar.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 107-123. 

mazlan ibrahim, latifah abdul majid dan fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal isu dan reaksi.  - 286. 

fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

mazlan ibrahim, haziyah hussin, latifah abdul majid.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - 206. 

mazlan ibrahim. latifah abdul majid, muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan mohd othman.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 59-75. 

latifah abdul majid, mazlan ibrahim,muhd najib abd kadir, jaafary awang, fadlan othman.  (2012).  islam liberal:isu dan reaksi.  - 17-34.