Buku Penyelidikan

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembinaan perumahan.  - 191. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  budaya keselamatan pekerjaan universiti penyelidikan di malaysia.  - 153. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub, kadir ariffin.  (2019).  nilai pulangan sosial pelaburan.  - 108. 

lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 19. 

kadaruddin aiyub, ahmad fariz mohamed & abdul hadi harman shah.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 9. 

jamaluddin md. jahi, abdul samad hadi, ahmad fariz mohamed & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 412. 

mohamad shaharudin samsurijan, azhan awang, kadarudin aiyub, kadir arifin, mohd yusof hussain.  (2015).  hubungan etnik di malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - BAB 8: 173-196. 

kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2013).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - Bab 14: 301-320. 

pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & azahan awang.  (2011).  persekitaran dan kesihatan masyarakat.  - Bab 11: 209-219. 

sulong mohamad, kadaruddin aiyub, noorazuan md hashim & norhayati yahya.  (2008).  pelancongan malaysia: isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 271-786 (bab dlm buku). 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

sulong mohamad, mohd ekhwan toriman, kadaruddin aiyub, mokhtar jaafar.  (2005).  sungai dan pembangunan tebingan sungai bandar malaysia.  - 190.