Buku Penyelidikan

nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2022).  interaksi kekeluargaan mualaf india.  - 117. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiapolitik islam.  - 231. 

muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

najah nadiah amran, latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

zuliza mohd kusrin.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 14. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

aniqah azmi, zuliza mohd kusrin.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 12. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siyasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 274. 

latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 6. 

zuraini mohd yaakub , zuliza mohd kusrin.  (2019).  remaja autisme dan perilaku seksual.  - 99. 

siti zalikhaha md nor, zuliza mohd kusrin.  (2019).  islam dalam perlembagaan negara.  - 90. 

zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, siti norlina muhamad, rosmawati mohamad rasit & salmihah che mud.  (2017).  menangani masalah remaja autisme.  - 107. 

nur shariqqah mudran & zuliza mohd kusrin.  (2016).  isu syariah dan undang-undang.  - 17. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

nur hidayah md salleh & zuliza mohd kusrin.  (2016).  isu syariah dan undang-undang.  - 14. 

mohd. nasran mohamad, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar & mohd zamro muda.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 8 : 95-104. 

salasiah hanin hamjah, rosmawati mohamad rasit, fariza md. sham, zainab ismail, zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri & nazirah kamal basah.  (2014).  dakwah, media dan masyarakat.  - 20-30.